Onze opdrachtgevers

Oplossingen voor opdrachtgevers

We werken voor en samen met organisaties in uiteenlopende sectoren. Een kleine selectie:

Interesse?

Maak direct een afspraak door te bellen naar +31(0)20 238 1051. Wij ontzorgen u graag met elke uitdaging.

FitchFinance

Recente projecten

Voorbeelden van recente prestaties op het gebied van Finance, Finance IT integratie en IT audit:

  • Management Dashboard implementatie
  • Value Based Healtcare - Kostprijzen
  • ERP-implementatie: Ziekenhuis (ChipSoft)
  • ERP-implementatie: Zorginstelling (Timeff)
  • Keten optimalisatie IT -landschap
  • Verbeteren rapportageproces
  • Monitoren ``order to cash``
  • Audit ERP-implementatie
  • Opzetten Internal Audit Afdeling
  • Restructoring 'op orde brengen van de finance kolom'

Management Dashboard implementatie

Bij een Shared Service Center van een grote zorg aanbieder heeft FitchFinance een managementinformatie dashboard voor het managementteam geïmplementeerd.

Value Based Healtcare – Kostprijzen

Voor een grote zorgaanbieder heeft FitchFinance kostprijzen in de zorg ingevoerd (Cost Perform). Dit kostprijsmodel is succesvol geïmplementeerd. De rapportages hebben bijgedragen aan uniformering van de prijzen en kosten binnen de diverse divisies.

ERP-implementatie: Ziekenhuis (ChipSoft)

Voor een groot ziekenhuis heeft FitchFinance de Chipsoft implementatie begeleid op het gebied van Finance en IT audit. De eisen van het ziekenhuis zijn vertaald naar een audit plan voor de implementatie.

ERP-implementatie: Zorginstelling (Timeff)

Bij een zorginstelling heeft FitchFinance de overgang naar een nieuwe zorgadministratie begeleid. De wensen van de organisatie zijn geïnventariseerd en vervolgens is een blauwdruk opgesteld. Deze blauwdruk is met de softwareleverancier vertaald naar een efficiënter proces van zorgregistratie, voldoen aan wet- en regelgeving. De implementatie is succesvol verlopen.

Keten optimalisatie IT-landschap

Bij een zorginstelling heeft FitchFinance het IT landschap geïntegreerd. De organisatie werkte met veel verschillende applicaties die niet op elkaar aansloten. In samenspraak met de directie en specialisten is een pakketselectie-traject gestart. De gekozen software is succesvol en naar tevredenheid geïmplementeerd.

Verbeteren rapportageproces

Bij een middelgrote start-up heeft FitchFinance de gehele rapportagestructuur en data warehouse opnieuw ingericht. Tevens is het proces rondom de informatieverzameling en signalering van outliers geoptimaliseerd. Deze aanpassingen hebben geleid tot een betere, snellere informatievoorziening voor het managementteam.

Monitoren “order to cash”

Bij een middelgrote start-up heeft FitchFinance het order to cash proces onder de loep genomen. Door dit proces te herstructureren is het mogelijk geworden om sneller en preciezer te identificeren waar verschillen optreden. Hierdoor kan direct opgetreden worden wanneer verschillen ontstaan en is het order to cash proces geoptimaliseerd.

Audit ERP-implementatie

Bij een grote zorginstelling heeft FitchFinance de gehele AO-IC doorgelicht om te onderzoeken of het nieuw geïmplementeerde ERP-pakket goed gebruikt werd. Dit heeft geleid tot de identificatie van een aantal knelpunten waar het nieuwe ERP-pakket en daaruit voortkomende rapportages niet goed aansloten op de werkwijzen op de werkvloer. De voorgestelde aanpassingen hebben geleid tot lagere OHW-posities en snellere facturatie van de zorgtrajecten.

Opzetten Internal Audit Afdeling

Bij een grote zorginstelling heeft FitchFinance een Internal Audit Afdeling vormgegeven. Er is onder andere een intern controleplan geschreven, waarbij extra aandacht is besteed of aan het voldoen aan wet- en regelgeving. Verder zijn een Internal Audit Statuut, meerdere rapportage formats en rapportage lijnen opgesteld. Met deze handvatten is de basis gelegd voor de Internal Audit Afdeling, die hiermee zelf aan de slag kan.

Restructoring ‘op orde brengen van de finance kolom’

Bij verschillende ondernemingen in de zorg-, IT- en start-upmarkt heeft FitchFinance structuur gebracht in de financiële kolom en ondersteunde ICT. De wensen en eisen van de directie zijn vertaald naar road maps voor verbetering van de organisatie en de aansturing hiervan. De road maps hebben geleid tot gestructureerde processen en betrouwbare cijfers.

fav-fitchfinance