Een blik op de toekomst — de financiële afdeling van 2025

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in het digitale tijdperk leven. Smartphones van nu hebben een grotere rekencapaciteit dan de sterkste computer in de jaren ‘90. Boodschappen doen we online en menig klantenservice is volledig geautomatiseerd. Deze trend zet zich ook door in de financiële afdelingen van bedrijven. Dit houdt in dat de verrichtingen die nu nog handmatig worden gedaan, mogelijk volgend jaar al geautomatiseerd zijn.

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Zal de financiële afdeling komen te vervallen?

Deloitte heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan en komt met een lijst van voorspellingen.

8 voorspellingen voor 2025:

  1. Transacties zullen contactloos zijn als gevolg van de toegenomen rol van automatisering en blockchain in finance. Op dit vlak zullen er minder handmatige acties nodig zijn van het personeel.
  2. Verschuiving van rol: Met geautomatiseerde processen zal de finance afdeling zich moeten richten op business insights en service.
  3. Finance cycli: finance zal real time worden. Periodiek rapporteren zal niet langer de drijfveer zijn achter bedrijfsbeslissingen.  Deze eer zal worden overgenomen door Real Time rapporten
  4. Self-service zal de norm worden.
  5. Operationele modellen: nieuwe service delivery modellen zullen opkomen als robots en algoritmen onderdeel zullen worden van het meer diverse finance personeelsbestand. Denk hierbij aan de integratie van freelancers, gig workers en crowds.
  6. Enterprise resource planning: finance applicaties en microservices zullen het traditionele ERP systeem uitdagen
  7. Data: de snelle toename van APIs zal de standaardisatie van data stimuleren, maar daar is wel goede input voor nodig. Veel bedrijven die een rommeltje maakten van hun data zullen nog steeds worstelen met het verwerken hiervan. 
  8. Personeelbestand & werkplek: werknemers zullen nieuwe dingen doen op nieuwe manieren. Hele afdelingen zullen veranderen. 

De toekomst

Dit nieuwe IT-tijdperk vergemakkelijkt aan de ene kant de taken van een financial, aan de andere kant zal het er voor zorgen voor een verschuiving van de werkzaamheden.

Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Beschikt u over de juiste mensen en technologieën? FitchFinance gaat graag met u in gesprek om de juiste weg te kiezen.

Voor het volledige artikel, klik hier.