Genoeg expertice voor de toekomst?

Na een onderzoek onder 149 hoger opgeleide finance professionals en managers is gebleken dat de digitalisering extra expertise vraagt en dat dit de rol en status van de (financial) controller verandert. Er ontstaat vraag naar een sterke Digital Finance Expert. Een ontwikkeling die finance professionals, opleiders en werkgevers niet kunnen negeren. Graag willen wij u wijzen op dit onderzoek.

Sluit de IT van uw bedrijf aan op uw bedrijfsvoering en de financiële processen? Hoe waarborgt u de continuïteit van de bedrijfsprocessen tijdens en na de migratie? Hoe houdt u controle over het veranderproces en hoe krijgt u de organisatie mee?  The All Sparks helpt u graag met uw IT migratie, leggen de knelpunten bloot en begeleiden u met het oplossen hiervan.

 

1.) Redactie FM.NL (05-12-2017). Sterke behoefte aan financials met digitaal expertise. Geraadpleegd dd 11-12-2017, van: https://financieel-management.nl/artikel/sterke-behoefte-aan-financials-met-digitaal-expertise